FEBRUARI

Het kan in deze maand nog hard vriezen, maar we merken al wel dat de dagen langer worden.

tuinwerk:

*nestkastjes schoonmaken, *bedden zaaiklaar maken, bij strenge vorst de groenten in de platte bak extra afdekken, eventueel met behulp van paardenmest een broeibak maken.

zaaien in de platte bak:

 • raapstelen
 • snijsla
 • radijs
 • peterselie
 • vroege worteltjes
 • spinazie
voorzaaien in de platte bak of thuis:
 • doperwten
 • tuinbonen
 • kapucijners
 • bloemkool
 • witte kool
 • vroege rode kool
 • pluksla
zaaien in de volle grond:
 • spinazie
 • tuinbonen.
*Nestkastjes

Om de insecteneters onder de vogels naar de tuin te lokken, kunnen we een nestkastje ophangen. Nestkastjes voor kool- en pimpelmees zijn in allerlei uitvoeringen te koop, maar ook gemakkelijk zelf te maken. Het kastje is rechthoekig en gesloten. Het vloeroppervlak is 15 x 15 cm en de hoogte van het kastje is 25 cm. Op 20 cm vanaf de bodem boren we het vlieggat. Deze ronde vliegopening mag niet groter zijn dan 30 mm. Maken we de opening groter dan kunnen ook de zaadetende mussen naar binnen. Zelf zag ik eens een mus die met de eerder gelegde eieren van een meesje naar buiten vloog, om deze een eindje verderop kapot te laten vallen. Puur vandalisme, want dat jaar broedde er geen enkele vogel, ook de mus niet, in ons nestkastje. Dit was overigens een officieel mezenkastje en de mus moest zich door het vlieggat heen wringen. Het dak laten we iets oversteken om de regen buiten te houden en wordt vastgezet met een scharnier of met haakjes, zodat het nestkastje gemakkelijk schoon te maken is. Door het dak af te dekken met asfaltpapier of met een stukje van een oude autobinnenband blijft het binnenin droog. Al gebruikte kastjes blijven in de winter hangen. De vogels kunnen hierin dan bij strenge kou overnachten. Vergeet niet om het kastje in het voorjaar schoon te maken want dit zit vaak vol parasieten. Vogels nestelen er dan niet meer in. Nieuwe kastjes worden al in februari opgehangen, zodat de vogels er vertrouwd mee raken. De kans dat vogels in uw nestkastje komen is het grootst als de vliegopening op het zuidoosten gericht is. Kou, regen en wind hebben dan minder invloed. Als er veel katten in de buurt zijn, kunnen er stekeltakken onder het nestkastje worden vastgemaakt.

'Bedden klaarmaken

Bij vorstvrij weer kunnen de eerste bedjes bemest en zaaiklaar gemaakt worden.


Er is in de afgelopen periode veel regen gevallen. Wie geen groenbemester heeft gebruikt en de stalmest en compost vóór de winter al gegeven heeft, moet er rekening mee houden dat hierdoor veel kalium uitgespeeld is.

Aan knol-, wortel- en vruchtgewassen kan dan wat vinasse of patentkali worden gegeven. Ook sluitkolen die erg los zijn als ze worden doorgesneden kunnen een gebrek aan kalium hebben gehad.